Paano simulan ang emergency fund?

Sa panahon ng crisis tulad ng Covid-19, ngayon natin nalalaman ang kahalagahan ng “Emergency Funds.”

Ang Emergency Fund ay savings na nakalaan lang para sa emergency situations gaya ng pagkatanggal sa trabaho, pagkakasakit o aksidente. Dahil posibleng magkaroon ng emergency crisis anumang oras, mas mabuti na unti-unti natin itong paghandaan at pag-ipunan.

Narito ang guide kung paano mo masisimulan ang iyong emergency fund.

Step 1. Mag-set ng emergency savings goal (ideally, 3-6 months ng iyong monthly savings)

Step 2. Simulang mag-save ng amount base sa iyong monthly budget computation. Maaaring 10-20% ng iyong buwanang sahod.

Step 3. Ipagpaliban muna ang mga unnecessary expenses.

Kaya mo nang simulang ipunin ang emergency funds mo ngayon! I-download ang My Home Credit App sa Google Play Store para malaman pano makakatulong ang Home Credit sa’yo.

Related Posts

15K Capital For Small Business? Get This In 1 Minute NOW!
Summer Na! Food Trip Tayo?
Take Home The Fun This Summer!
How to Enjoy Adulting
See all Finance Articles