Paano simulan ang emergency fund?

Sa panahon ng crisis tulad ng Covid-19, ngayon natin nalalaman ang kahalagahan ng “Emergency Funds.”

Ang Emergency Fund ay savings na nakalaan lang para sa emergency situations gaya ng pagkatanggal sa trabaho, pagkakasakit o aksidente. Dahil posibleng magkaroon ng emergency crisis anumang oras, mas mabuti na unti-unti natin itong paghandaan at pag-ipunan.

Narito ang guide kung paano mo masisimulan ang iyong emergency fund.

Step 1. Mag-set ng emergency savings goal (ideally, 3-6 months ng iyong monthly savings)

Step 2. Simulang mag-save ng amount base sa iyong monthly budget computation. Maaaring 10-20% ng iyong buwanang sahod.

Step 3. Ipagpaliban muna ang mga unnecessary expenses.

Kaya mo nang simulang ipunin ang emergency funds mo ngayon! I-download ang My Home Credit App sa Google Play Store para malaman pano makakatulong ang Home Credit sa’yo.

Related Posts

Summer Na! Food Trip Tayo?
Take Home The Fun This Summer!
How to Enjoy Adulting
3 Very Easy Budgeting Tips to Help You Achieve Your Financial Goals
See all Finance Articles