Cellphone Insurance: Kailangan Ba Talaga?

Ang cellphone ay mahalagang investment sa trabaho, sa pamapalipas-oras at para sa pagiging laging connected sa mga mahal mo sa buhay. ‘Di na lang ito isang luho lalo na sa panahong ito. Masasabing essential item na ‘to para sa lahat. Ngayon, ang importanteng question: KAILANGAN NGA BA ANG CELLPHONE INSURANCE? Simulan mong alamin sa pag-sagot ng quick quiz na ‘to:

Kung ang sagot mo ay mostly yes sa quiz, consider getting a cellphone insurance. Eto pa ang useful information sa topic na ‘to. Nakakabawas ng stress ang security na kung may mangyari sa phone mo, ‘di ka na mag-aalala. ‘Di naman kasi maiiwasan ang emergency lalo na at gamit na gamit ang phone mo.

Back up plan ang cellphone insurance. Isipin mo na lang ang hassle at stress kung biglang nawalaan ka ng phone. Stress levels 100 ‘di ba?

Lalo kung gamit mo ‘to sa trabaho o kaya naman, malayo ka sa pamilya at mahal mo sa buhay. Speaking of cellphone gadget insurance, eto ang mga dapat mong tignan pagpili. ‘Di lang basta dapat pag-nawala, check mo rin kung pati water damage, flood and accidental damage ay covered din.

Kung gusto mong mag-invest sa cellphone insurance, naka-installment option na rin ito under Home Credit! Chat with us to know more.

Related Posts

0% Interest On Samsung Phones Up To 24 Months To Pay
Pay Day Installment Shopping Deals On 0% Interest From Home Credit
10.10 Home Credit Installment Sale! LIMITED OFFER!!!
Get Home Credit’s Big-9 Bigtime Anniver-SAYA Deals! 0% Interest Installment Deals
See all Finance Articles