How to Enjoy Adulting

Kung ikaw ay kabilang na sa sektor ng mga manggagawa o nagta-trabaho na, may responsibilidad, nakakaramdam ng sakit ng ulo, panaka-nakang sakit ng likod at bulsa – welcome to adulting! 😊

Sabi nga nila, sa buhay, importante na masaya at nag-eenjoy ka sa kung anuman ang ginagawa mo. Ang adulting ay isa sa mga yugto ng buhay na talaga namang masasabing challenging pero exciting. Dito maaaring maranasan ang iba’t ibang responsibilidad na maaaring kaharapin bilang isang indibidwal. Naihanda mo ba ang sarili mo para dito?

 

Isa sa mga exciting na parte ng pagiging adult ay ang pagkakataon na maging responsable sa expenses o gastos mo. Ibig sabihin nito, dahil may kakayanan ka na kumita ng pera, may kakayanan ka na rin dapat makontrol ito sa kung saan at paano mo gagamitin.

Sa kabila ng pagiging challenging nito, makakatulong na magkaroon ng mga ilang diskarte kung paano ito pwedeng ma-enjoy lalo na sa usapin ng paano ma-manage ang gastos at mga responsibilidad mo:

  • Ilista ang monthly budget mo

Kada buwan, gumawa ng listahan ng mga kailangan mong bayaran at i-budget ang kinakailangang gastusin para sa isang buwan. Halimbawa, bayad sa internet, budget sa pagkain at pamasahe, at kung ano pa. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang labas ng pera mo tuwing buwan.

  • Bayaran nang buo at tamang oras ang mga bills

Malaking bagay na mabayaran ng tama sa oras at buo ang mga kinakailangang bayaran tulad ng monthy bills (credit cards, loans, electricity, etc.) upang makaiwas sa pagbabayad ng interest o late charge fees.

  • Bumili lamang ng kayang bayaran

Isa ito sa pinaka-importanteng dapat matutunan kung ikaw ay nagsisimula ng magtrabaho at kumita ng pera. Iwasang bumili ng mga bagay na hindi kailangan o lagpas sa kaya ng iyong budget. Gumastos nang naaayon sa iyong kapasidad na bayaran ito.

Maraming magagandang benepisyo ang pagma-manage ng iyong gastusin ngayong #CertifedAdult ka na kung gagamitan mo lamang ito ng mga tamang diskarte. May magandang dulot na, ma-eenjoy mo pa dahil mas may pagkakataon kang makapag-ipon para sa mas kinakailangang pagkagastusan o maaaring ilagay sa emergency fund.

Isa pang makakatulong ang pagkakaroon ng Home Credit Card para mas maging madiskarte sa iyong mga gastusin. Para sa iba pang exciting na offers ng Home Credit, i-download lamang ang My Home Credit sa Google Play Store ng libre.

Related Posts

15K Capital For Small Business? Get This In 1 Minute NOW!
Summer Na! Food Trip Tayo?
Take Home The Fun This Summer!
3 Very Easy Budgeting Tips to Help You Achieve Your Financial Goals
See all Finance Articles