Gawing Bonding Time Ang Gadget Time With Kids

MAG-HANAP NG GAMES NA SAFE FOR KIDS.

Isang steady at simpleng paraan para simulaan ang bonding ay ang paglalaro ng games na safe for kids.

I-SCHEDULE ANG GADGET TIME.

Para hindi abala sa work/deadline mo at gayon din sa routine ng chikiting, mag-agree sa schedule. Ang 30-minute bonding time lalo na sa mga kids na medyo may sarili ng routine ay isang good start.

MAG-LARO SA ISANG DEVICE.

Kung hindi ka naka-quarantine, ang physical touch ay isa pa ring mabisang way to show that you care for your loved ones. Para sa mga magulang na hindi masyadong expressive, maaari itong maging subok.

MAG-TAWAGAN NG MAS MADALAS KUNG MALAYO SA MGA ANAK.

A parent’s care knows no distance. Kaya kung hindi kasama ang anak sa kung ano mang dahilan, mag-effort na mag-tawagan at magkamustahan.

MAG-SELFIE AFTER EXERCISE TOGETHER OR APART.

Para mas ganado ang pagse-selfie, mag-exercise muna. Naging fit ka na pati ang bagets mo, nakapag-bonding pa kayo.

Anong cool bonding parenting tip ang ambag mo?

Bene Perey, Ambidextrous Ambivert

Related Posts

E-Bike On Installment: Maganda Bang Investment?
Life Hacks habang Naka-Work From Home
Five Things to Know When Paying for your Loan
Safe Shopping Tips
See all Finance Articles