P1,000 DISCOUNT Para Sa Lahat Ng Employees With ID From Home Along!

Ito ang handog ng Home Along para sa mga shoppers na employees!

Open ito sa lahat ng professionals na may valid IDs.

Mag-shopping lang sa Home Along branch near you at i-present ang ID mo.

Makukuha mo agad ang P1,000 DISCOUNT at you can shop as low as 0% interest on installment pa.

Perfect ito para sa mga essentials sa bahay o pang-upgrade ng mga gamit na matagal ng naka-add to cart pero laging hindi nache-checkout dahil sa kapos na budget.

Check out these offers on Marketplace via the My Home Credit app din!

Related Posts

0% Interest On Samsung Phones Up To 24 Months To Pay
Pay Day Installment Shopping Deals On 0% Interest From Home Credit
10.10 Home Credit Installment Sale! LIMITED OFFER!!!
Get Home Credit’s Big-9 Bigtime Anniver-SAYA Deals! 0% Interest Installment Deals
See all Finance Articles