Basic of Loans and Interest

Sa panahong ito, nakatutulong ang loans sa pagpapagaan ng ating finances. Hindi mo na kinakailangang gamitin ang iyong buong budget para lang makabili ng iyong mga pangangailangan. Maaari mo rin itong bayaran sa maliit na halaga bawat buwan.

Para mas maunawaan ang tungkol sa inyong loan, narito ang ilan sa basic terms ng loans and interest na kailangan nating malaman.

Ano ang loan o utang?

  • Ang utang ay ang perang ipinahiram ng isa o higit pang tao o institusyon (lender).

Ano ang long-term o installment loan?

  • Ito ay utang na binabayaran sa halagang napagkasunduan kada buwan, hanggang ang kabuuang halaga ng utang ay mabayaran.

Ano ang principal amount?

  • Ito ang orihinal o kabuuang halaga ng pera na hiniram sa isang lender.

Ano ang monthly interest rate?

  • Ito ang halagang idinadagdag ng lender kada buwan sa pagsingil ng hiniram na pera.

Ano ang loan term?

  • Ito ang period kung kalian dapat mabayaran ang kabuuan ng utang.

Example: Nag-avail si Juan ng Home Credit loan na worth PHP 15,000 (principal amount) with a 3% monthly interest rate na kailangang bayaran within 12 months (loan term).

Paano i-compute ang monthly installment?

Huwag matakot mag-avail ng loans basta kaya mo itong bayaran sa tamang oras. Sa Home Credit, maraming loans ang pwede mong pagpilian. I-download lamang ang My Home Credit App sa Google Play Store. #

Related Posts

15K Capital For Small Business? Get This In 1 Minute NOW!
Summer Na! Food Trip Tayo?
Take Home The Fun This Summer!
How to Enjoy Adulting
See all Finance Articles