Understanding Interest Rates on Home Credit Card

Ang interest ay ang resulta sa pag-gamit ng pera na ipinahiram ng isang financial or lending organization. Kapag humiram ka ng pera, nage-earn ito ng interest over time. Kahit sa pag-gamit ng credit card, ito ay possible rin magkaroon ng interest. We have created this article for you para marami ka pang matututunan tungkol sa interest rates at kung papaano mo mama-maximize ang pag-gamit ng iyong Home Credit Card.

How does interest work?

Maraming paraan upang ma-compute ang interest. Ang desisyon sa kung magkano ang interest rates ay depende sa agreement between the debtor and the creditor. Ang Home Credit Card ay may 2% monthly interest rate lamang.

Tip: Pay your Total Statement Balance on or before the due date

What’s good about this is maaari mong maiwasan ang 2% monthly interest kapag nabayaran mo ang iyong total statement balance fully in advance or on the due date. Also, paying your credit card balance diligently earns you cookie points for your credit score. Makakatulong ito upang magkaroon ng magandang credit standing na maaaring maging basis ng credit limit in the future.

How to calculate the interest of Home Credit Card?

Kapag nagkaroon ng delayed payments, aside from the 2% monthly interest rate na ipapataw, may dalawang factors na kailangang tingnan upang macalculate ang interest. Una, ito ay depende sa kabuuan ng completed transactions sa iyong card. Pangalawa, ay kung gaano ito katagal bago mabayaran ng buo. Kung magbabayad ka ng mas matagal, mas maaaring lumaki ang iyong interest.

Tip: Always check your Statement Bill through Home Credit Mobile Application or E-mail

Being aware of your total statement balance helps you to know how much more you can spend using your card. By doing this, not only you will prevent spending more than your credit limit, you also are preventing possible interest/charges for maxing out your credit card.v

If kailangan mo ng karagdagang impormasyon para mas maintindihan ang na-incur na interest, tumawag sa aming customer service at this hotline (02) 753-5711. We’re here to help you.

Bonus Tip: Educate yourself more on financial freedom

Read our Tips and Stories on our Home Credit Mobile application to learn more on the latest updates upang maging “Wais sa Financial, Wais sa Digital”. In this way, makakahanap ka ng mas kawili-wiling financial hacks na tiyak na makakatulong sa pagmamanage ng iyong finances.

Ngayong alam mo na ang gist kung paano gumagana ang interest ng Home Credit Card, tiyak na mas mage-enjoy ka nang mag-shopping gamit ito all year round!

Written by : Kimberly Ann Libodlibod