Paano Mag-Build ng Good Credit

Ngayong naiintindihan mo na ang konsepto at kahalagahan ng pagkakaroon ng magandang credit score, ang susunod na step ay ang pag-build at pag-improve nito.

Bago ka pumunta sa aming mga recommendations, importante na maging aware sa mga sumusunod na factors na nakaka-apekto sa iyong credit score, tulad ng: (1) payment history, (2) percentage ng iyong credit limit na nagagamit, (3) haba ng iyong credit history, (4) bagong credit, at (5) iba pang mga klase ng credit na mayroon ka bilang isang borrower.

Habang isinasaalang-alang ang mga bagay na ito, narito ang ilan sa mga magagandang paraan upang ma-build ang iyong credit history:

 1. Mag-apply ng credit card

  Ang pinakamagandang paraan upang makapag-build ng good credit ay ang pag-apply ng credit card. Ang mga purchases mo gamit ang credit card na ito, pati na rin ang kakayahan na bayaran ito sa itinakdang oras ay nagpapakita kung gaano ka ka-responsable sa pag manage ng iyong finances. Pinapabuti nito ang iyong credit score at tumataas ang iyong tsansa na ma-approve sa future credit.

 2. Iwasan ang late payments

  Ang pagiging consistent sa iyong monthly payments ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Mayroong mga oras na mahirap bayaran ang iyong utang at dues dahil na rin sa mga ‘di inaasahang emergencies. Isa sa mga simpleng trick para mabawasan ang bigat ng paglalabas ng malaking amount para sa iyong utang ay ang pagbabayad ng maaga o dalawang beses sa isang buwan. Ang madalas na pagbabayad on top ng iyong minimum monthly dues ay nagpapakita rin na ikaw ay isang responsableng borrower.

 3. Manatili lamang sa iyong credit limit

  Ang pag max out ng iyong credit card ay hindi magandang sign para sa mga lenders. Ang madalas na pag-exceed sa iyong credit limit ay may negatibong impact sa iyong credit score. Kung maari, subukang 30% lamang ng iyong overall limit ang gamitin para ipakita sa mga lenders na ikaw ay may kapasidad na mag-manage ng mas malaking amount. Maari ka ring mabigyan ng better interest rate offer!

 4. Iwasan ang pag-apply sa multiple credit card at loans ng sabay-sabay

  Pag-isipang mabuti bago mag-apply ng higit sa isang credit card o loan ng sabay. Hindi nito pinapataas ang chance ng approval. Bagkus, ang maramihang application at refusal ay maaring magbigay ng damage sa iyong credit score dahil makikita ito ng lenders bilang unusual activity. Bago mag-apply ng bagong credit/ loan, siguraduhing nakapag-research ka ng best possible rates.

 5. Mag-apply ng iba’t-ibang klase ng credit

  Ang kapasidad na magbayad ng iba’t-ibang uri ng credit ay magbibigay ng magandang impression sa mga lenders. Ito ay considered na isa sa mga pinakamabilis na paraan para ma-build ang iyong credit score.