5 Common Pinoy Money Habits Na Nagpapahirap Sa’Iyo

Ang pagkakaroon ng savings ay hindi madali. Pero, mas humihirap ito dahil sa mga maling money habits na mayroon tayo.

Narito ang lima sa mga Pinoy money habits na humaharang para ma-achieve natin ang financial freedom:

 1. Ang Mañana o ‘Mamaya na’ Habit

  Kahit ang mga pinakamagagaling sa atin ay nagkakaroon ng habit of procrastinating paminsan minsan. Ang Mañana habit ay tumutukoy sa pagpapaliban ng paggawa ng mga importanteng bagay sa paniniwalang magagawa naman ito sa ibang panahon. Mayroong mga oras na kinakailangang i-apply ito, ngunit nakakasira ito sa ating financial attitude. Madalas natin ipagpaliban ang pag-iipon sa pag-aakalang magagawa natin ito kapag okay na ang ating finances. Hindi magandang habit ito dahil maari mo namang simulan ang iyong savings kahit gaano pa man kaliit ang income mo.

 2. The One-Day Millionaire

  Lahat tayo ay pamilyar sa sitwasyon na ito: limitado na ang ating pera sa oras ng petsa de peligro o ilang araw bago dumating ang sweldo. Dahil sa tingin natin ay kinakailangan nating bigyan ng reward o treat ang ating sarili, ito ang inuuna natin kada sahod. Walang masama sa pagbibigay ng reward sa iyong sarili, pero magiging problema ito kapag hindi mo ito ginawa responsibly. Bago mag-splurge o gumastos sa ibang mga wants, siguraduhin mong ang lahat ng iyong necessities o needs ay covered na (mas mabuti ring may naitabi na para sa savings) para hindi dumating sa punto na walang wala ka na bago pa man dumating ang susunod na sweldo.

 3. Giving in sa Peer Pressure o Tukso ng mga Kaibigan

  Walang masama sa pakikipag-socialize. Nagiging bad habit lamang ito kung apektado na ang pag-manage ng iyong finances. Hindi mo kinakailangan sumama sa mga lakad ng kaibigan mo kada weekend o ang ilibre sila kung hindi mo naman ito kaya. Huwag hayaan na ang ‘hiya’ factor mo ang mag kontrol sa’yo financially. Magsimula ka sa pagiging totoo sa estado ng iyong finances.

 4. Buy it forward

  Ang ‘Buy it forward’ ay iba sa ‘Pay it forward’ na habit. Ang ‘buy it forward’ ay paggamit ng pera sa pamamagitan ng credit na wala pa sa’iyo. Ang isang halimbawa nito ay ang paggamit ng credit card sa pag shopping, at ang isipin na mababayaran naman ito sa susunod na sweldo. Maari itong mag-work kung magaling kang mag manage ng iyong finances, pero maari rin itong magsimula ng damage kung wala kang self-control. Ang isang general rule ay huwag gamitin ang perang wala ka pa. Kung kinakailangan naman, siguraduhing mag-set ng limit sa amount na iyong gagastusin.

 5. Ang ‘Okay na Ako’ Attitude

  Ano nga ba ang mas worse sa pagkakaroon ng bad money habits? Ang hindi pagkakaroon ng financial goals. Marami sa atin ang nahihirapan financially dahil wala tayong wise money habits. Tandaan, wala sa edad ang pag-iipon.

Relate ka ba sa mga habits na ito? Alin sa mga ito ang guilty ka?

Para sa iba pang money stories at helpful guides, i-check ang mga articles dito sa Tips and Stories!